SAMARBEIDS PARTNERE

SISTERHOOD NORGE

Sisterhood Norge er en metode som består av en Sisterhood manual og gruppeleder seminarer. Ved å ta i bruk metoden i en jentegruppe, gruppeledere legger til rette for de gode, vanskelige og viktige samtale temaene slik at unge jenter kan bygge selvtillit og selvfølelse, forstå viktige grenser og skape nye vennskap i en trygg arena. Metoden spres gjennom lokale aktører og ressurser; det kan være lærere, sosialarbeidere, mødre, politi, søstre, med flere. Hvem som helst som vil bidra i sitt lokalsamfunn gjennom å utdanne og styrke unge jenter. Det overordnede målet er å forebygge for å skape fremtidige generasjoner av sterke, utdannede og opplyste jenter som har makt over egen hverdag. 


Sisterhood er et forebyggende prosjekt for unge jenter mellom 12-22 år. Sisterhood gruppene skal gi unge jenter et pusterom, tilhørighet, gode venner og mulighet til å snakke om vanskelige og viktige temaer – både sammen med andre jenter og med trygge voksne gruppeledere. Sisterhood skal styrke jenters selvfølelse, selvtillit, indre og ytre grenser og bidra til å skape et godt miljø.

Sisterhood Africa bygger på grunnelementene til Sisterhood Norge. Og har i likhet med Sisterhood Norge et overordnet fokus på felleskap og forebygging, ikke behandling av jenter. Dersom det avdekkes behov for behandling og videre hjelp vil gruppeledere være i posisjon til å identifisere dette gjennom gruppe samlingene.  Metoden er hovedsakelig en primær-forebygger, men vil også kunne ha en positiv overføringseffekt på videre generasjoner.

Unknown-4_edited.jpg

KORUS ØST

This is your Service Description. Use this space to explain this service in more detail.

Volunteers Serving Food