ABOUT US

Exit plan er en organisasjon med to hovedfokusområder: 

  • Utarbeide og implementere Sisterhood Africa  

  • Utarbeide og kvalitetssikre Exit Plan heftet

Sisterhood metoden er et forebyggende verktøy som er utprøvd bla. i Peru, Uganda og Tanzania med suksess. I disse landene har gruppene tatt utgangspunkt i de universelle teknikkene og gruppe øvelsene som brukes i Norge. Exit Plan organisasjonen tar dette initiativet videre ved å lage en fullverdig ny manual med hovedfokus på Township spesifikke problemstillingene. 

Det er stort skallerings potensial til andre slumområder i verden, samt et tilsvarende tilbud for gutter; Brotherhood. 

Etter avsluttet gruppe vil alle jentene motta et Exit Plan hefte, som er nettopp dette. En praktisk veileder med oversikt over lokale, kvalitetssikrede behandlingstilbud ol. for målgruppen. Dette er en stor del av organisasjonens virksomhet og består av å kontinuerlig finne gode lokale hjelpetilbud for målgruppen. 

Get in Touch