EXIT PLAN

Empowering the Towship girls and giving them the tools to create a better future

 

EN INNOVATIV VELDEDIG ORGANISASJON

Exit plan er en organisasjon med to hovedfokusområder: 

  • Utarbeide og implementere Sisterhood Africa  

  • Utarbeide og kvalitetssikre Exit Plan heftet

 

ACTIVITIES

Making A Difference

JENTEGRUPPER

Skape en ny Sisterhood Manual med temaer i tråd med utfordringene i Townshipene i Sør Afrika

Image by Clarke Sanders
Image by Perry Grone

EXIT PLAN HEFTE

En praktisk veileder med oversikt over lokale, kvalitetssikrede behandlingstilbud ol. for målgruppen. Dette er en stor del av organisasjonens virksomhet og består av å kontinuerlig finne gode lokale hjelpetilbud for målgruppen.

 
 

"Act as if what you do makes a difference. It does"

William James

Donasjoner mottas med stor takk! 

Image by Aneta Pawlik
 
 

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt

99440416

  • instagram
Image by Adrianna Van Groningen